2004- Zitterd is it dit

Met ‘Zitterd is it dit’ lijkt een nieuw revuu tijdperk aangebroken. Enerzijds vanwege het sterk vernieuwde bestuur, anderzijds vanwege het aantrekken van de regisseur Cees Rullens. Beide veranderingen leider ertoe dat er een kiem wordt gelegd voor een revuu die anders zal zijn dan voorgaande uitvoeringen. ‘Zitterd is it dit’ is een doorlopend verhaal geworden met telkens nieuwe scènes in verschillende wereldwaarmee de revuu steeds meer trekjes krijgt van een musical.

De gekozen titel ‘Zitterd is it dit’ is in alle opzichten een knipoog naar het grote, stedebouwkundige project in de gemeente met de naam ‘Zitterd revisited’. De tekstschrijvers hebben zich laten inspireren door dit project en door de mogelijkheid dat het water weer terug gaat komen in de grachten. Drama, herkenning, toekomstvisie en humor zijn de ingrediënten van een twee en een half uur durend spektakel met als hoogtepunt een metershoge boot die uit de coulissen zo de grote zaal van de schouwburg lijkt in te varen. Ook de Rialtobrug die door de decorploeg in alle stilte in slechts 34 seconden in elkaar gezet diende te worden, was een staaltje van vakmanschap.

Sjef Schurgers schreef meer dan een half jaar aan de teksten en wijzigde deze vervolgens nog tientallen keren aan. Gian Prince verzorgde samen met Robert Buckx, Cyrille Niël en Thei Wessels wederom de muziek. Onder leiding van Jan van Daal werden prachtige muziekstukken afgeleverd waaronder het tranentrekkende ‘Adieu’ gezongen door Peter Schurkens en het hippere ‘Tuut euver de kopgang’.

De toeschouwers werden overspoeld door golven van muziek, een stortvloed aan spel, een veelkleurige zee van kostuums en een hoos aan decors. Precies zoals regisseur Cees Rullens het in zijn voorwoord in het programmaboekje omschreef.